Blog

Pojistka pro UBS původně vznikla tak, že jsem chtěl zařídit pojištění pro sebe... Byl jsem u PČR. Proto když jsem objevil "skupinové smlouvy", nejprve jsem mířil na policejní prezidium. Tam to bylo nemyslitelné. K novým věcem bývají lidé velmi skeptičtí. Zejména v tak konzervativních uskupeních, jako je státní složka.

Velká změna

18.07.2022

Tahle pojistka vznikla jako reakce na několik průšvihů ve službě. Za dobu, co na tom dělám, se povedlo udělat tuhle pojistku, bylo z ní vyplaceno x tisíc Kč kolegům jako kompenzace. S UBS byla provázána společnost Vindicia a nyní přicházející masáže a rehabilitace. I v tom jsem měl trošku prsty. Z mého pohledu byly tyto kroky jasné a potřebné....

Nejstarší pojišťovna světa byla Hand in Hand Fire and Life Insurance Society. Psal se tehdy rok 1696. Tato pojišťovna později fungovala jako součást skupiny Aviva.

Whats App

22.02.2022

Whats App od společnosti META na "stejné vlně", jako třeba FB...