Přihláška

Využijte svou šanci!

Informace o platbách:

  • Platbu zasílejte vždy nejpozději do 8. dne v aktuálním měsíci ( např. za březen nejpozději do 8.3.) na účet UBS - 2700201072/2010.
  • Variabilní symbol je Vaše členské ID (čtyř až pěti místné číslo člena UBS)
  • Poznámka: MetLife 1 (nebo 2) - číslo podle zapsané skupiny (varianty) pojištění
  • Částka - skupina 1 - 1 150 Kč a skupina 2 - 1 000 Kč
  • Ideálně nastavit jako trvalou platbu