Hospitalizace

Hospitalizace je výplata denní částky za noc strávenou v nemocnici

Jsou dva typy:

  • hospitalizace kryje nemoc i úraz
  • hospitalizace úrazem kryje pouze úraz