Daňová uznatelnost smlouvy...

24.01.2022

Naše smlouva NENÍ daňově uznatelná. Tudíž jí nemůžete odčítat z daní.

Je to pro Tebe výhodné? ANO!

Zdůvodnění:

Příspěvky v životní pojištění lze odečíst z daní na základě zákona č. 586/1992 Sb. Z toho plyne několik podmínek pro daňovou uznatelnost. Tou hlavní je, že pojistník (osoba na jejíž jméno se smlouva uzavírá) musí být shodný s pojištěným (osoba, která je smlouvou chráněna).

Tento bod není splněn. Pojistníkem je UBS a pojištěným jsi Ty. Proto si nemůžeš dát pojistku do daní.

Je to výhodné? ANO!

Když si dáš zaplacenou částku čistě z životního pojištění (bez připojištění rizik nemocí a úrazů) do daní, tak si můžeš odečíst až 24000,- ročně z této částky. Ty si v té pojistce na život platíš 50,-Kč/měs.. To znamená 600,-Kč/ročně. Obyčejnou trojčlenkou se dopočítáš, že na daních by Ti bylo vráceno cca 90,-Kč...

Teď se opět koukni na svou úsporu oproti individuální smlouvě...