Končíme...

08.01.2024

V únoru to bude jeden rok od ukončení smlouvy mezi MetLife a UBS...

Důvodem tohoto článku je, že součástí smlouvy byly i trvalé následky úrazu. Ty lze uplatnit nejdříve po roce od úrazu. Z toho důvodu jsem si platil rok po ukončení smlouvy jak stránky, tak telefon uvedený na těchto stránkách.

Proto pokud někomu vznikly trvalé následky, a dotyčný potřebuje pomoct s vyplněním patřičné dokumentace pro pojišťovnu, ozvěte se mi. Rád pomůžu.

V únoru přestanu podporovat tuto smlouvu, což znamená, že přestanou fungovat jak stránky, tak telefon.


Závěrem....


Skupinové životní a úrazové pojištění je budouctnost tohoto segmentu pojišťovnictví. Jednou bude hlavní otázkou u pracovních pohovorů ze strany potencionálního zaměstnance "a jakou máte pojistku?". Bohužel, vždy je zájem jen o to, na co je trh (lidi) připraven. Než se náš trh k tomuto přikloní, budeme si všichni muset zařizovat vlastní pojistky...

Při sjednávání buďte opatrní a mějte na mysli, že životní pojištění je hodně odlišné od zbytku pojištění. Rozhodně se nejedná o okrajový segment, či druhotnou záležitost. Jedná se o jeden za základních pilířů finanční gramotnosti.

Každý zvažuje při koupi auta jeho bezpečnost... Zda přežije případnou srážku. Málokdo se ale pozastaví u toho JAK jí přežije. Co bude dělat dál a jaká kvalita bude jeho života i života jeho blízkých...