Ochrana jistot lidí z IZS a BS

14.07.2021

Motto Unie Bezpečnostních složek je: "Chráníme práva a jistoty".

Tohle motto mě ihned oslovilo. Osobně (na základě vlastních zkušeností) věřím, že k ochraně vašich práv a jistot je potřeba minimálně dvou základních pilířů.

Jako znázornění uvedu fiktivní příběh, kde člověk pod vlivem OPL napadá okolí. Hlídka přijede a jedince "dostane z ulice".

  • Policista je zraněn. Díky 1. pilíři (ochraně zdraví) bude o policistu skvěle postaráno, může si zaplatit např. nadstandardní rehabilitace a má nejlepší možné vyhlídky na návrat do "normálu". Čím větší potíže, tím větší musí přijít finanční kompenzace!
  • Zákrok je nahraný na video a veřejnost jej začíná odsuzovat. Tlak okolí na psychiku hlídky se zvyšuje. Všichni se doslova neustále vyptávají, jak to opravdu bylo... V tom přijde GIBS a do případu se aktivně vloží. Naštěstí UBS má hotlinku právní pomoci, kde se vám dostane pomoci -2. pilíř (právní ochrana)-.
  • Díky těmto dvěma pilířům má hlídka nejlepší šance vrátit se na ulici a žít jako před zákrokem. V tom, podle mě, spočívá ta ochrana práv a jistot!


Jaké ty dva pilíře jsou?


1. Ochrana zdraví - Životní pojistka, která doplní finanční krytí pro dobu, kdy nejste schopni vykonávat službu z důvodu úrazu, závažného onemocnění, chirurgického zákroku či hospitalizace. Jako jediná na trhu Vás chrání i při zákrocích např. na demonstracích. To vše za zlomek tržní ceny srovnatelného individuálního pojištění. Tím vytváří tento pilíř vašich jistot.

2. Právní ochrana - UBS má právníka, který se zabývá výhradně služebními záležitostmi. To je jedna z důležitých opor pro službu.


Tohle jsou dva hlavní pilíře, o které by se člen UBS měl mít možnost opřít. Byť pojistka není placená z členství, věřím že sem právem patří. 


Dává Vám to takhle smysl?