Proč lze pojistit jen zdravé lidi?

21.07.2021

Naše pojistka se postará jen o ty, kteří mohou podepsat čestné prohlášení obsažené přímo v přihlášce. Proč???

Jinak by jednoduše mohlo jít o naplnění § 210 trestního zákoníku - Pojistný podvod

Proto vám žádná pojišťovna nemůže pojistit třeba nohu, kterou už nemáte. Pokud takový člověk přijde do pojišťovny uzavřít novou smlouvu, bude se mu na chybějící nohu vždy vztahovat výluka. Stejný princip platí i při různých onemocněních.

Z těchto důvodů každá pojišťovna vždy zkoumá zdravotní stav zájemce o životní pojištění.

Proto by se měl člověk pojistit dokud je zdravý.

Pro maximální zjednodušení naší skupinové smlouvy máme v přihlášce jen čestné prohlášení o zdravotním stavu 😉.