Proč práce pro pojišťovnu?

30.08.2021

Minulý týden jsem dostal zajímavý dotaz. Odpovědí byla zkrácená verze mého příběhu. Zajímavě mě doplnila zkušenější kolegyně...

Za První republiky měla každá rodina svého lékaře, právníka a pojišťováka...

Ty doby jsou již dávno pryč. Nicméně dnes se to opět vrací. Zatím co s lékařem diskutujeme co je dobrou prevencí, s právníkem podnikáme preventivní kroky a smlouvy, pojišťovák zůstává trošku v pozadí.

Je to dáno tím, že u nás se na školách nevyučuje finanční gramotnost. Základem této gramotnosti je životní a úrazové pojištění. Rozdíl mezi právníkem a pojišťovákem je především ve včasném pochopení možných potíží. Zatímco lidské zákony lze "okecat", s těmi fyzikálními už tolika nezmůžeme.

Pokud skončíš na vozíčku, zpětně už nic nezmůžu... Musíme jednat dříve, než si sedneš pod maják a začnou fungovat právě ty fyzikální zákony...