Proč stránky stále běží???

11.09.2023

Když smlouva již skončila, proč stránky stále běží?

První důvod je pomoc těm, kteří byli pojištěni přes UBS - stále totiž lze zpětně uplatnit pojištěné položky. Navíc smlouva běžela od května do února bez možnosti mého dohledu. Proto mi mohl uniknout nějaký úraz... Součástí smlouvy byly i trvalé následky úrazu, které se uplatňují nejdříve za rok od úrazu. Tak aby všem bylo přístupné číslo smlouvy...

Druhým důvodem je, že skupinové smlouvy jsou, podle mého názoru, budoucností životního pojištění. Jedna městská policie již svým strážníkům tento benefit poskytla. Přeci jen je lepší neřešit, zda je ten úraz opravdu pracovní, či zda se jedná o onemocnění z povolání či nikoliv... Když má zaměstnavatel kvalitní smlouvu, tak jsou jeho zaměstnanci chránění 24 hodin denně, sedm dní v týdnu - bez ohledu na to, zda je zaměstnanec zrovna v práci či ne...