Průběh hlášení pojistné události

27.07.2021

Co dělat, když se ti stane třeba úraz?

Je to jednoduché. Dojdeš si s tím k lékaři a s lékařskou zprávou to dáme na pojišťovnu. Máme k tomu hned dvě cesty...

1) Online: Na stránkách pojisteniubs.cz vpravo nahoře záložka pojistná událost. V tomto okně klikneš na tlačítko "on-line hlášení". V dalším okně klikneš hned na 1. ikonu nahlášení pojistné události a vyplníte formulář.

Vždy je k tomu nutné připravit si číslo smlouvy (záhlaví stránky https://www.pojisteniubs.cz/pojistna-udalost/), připravíte si své číslo účtu a scan (foto) lékařské zprávy.

Na konci formuláře dostaneš číslo pojistného hlášení. To je dobré mi zaslat, abych si na toto hlášení mohl dohlédnout.

Vždy jsem na telefonu a připraven pomoci....

2) Osobně: Stavíš se u mě v kanceláři s lékařskou zprávou a svým číslem účtu...

Je to jednoduché a já jsem vždy k ruce... Co víc si přát?