Vytáhnout si to nejlepší...

16.07.2021

Když nám vláda v roce 2010 brala 10% z platu, jako zdůvodnění se říkalo, že každý stát má jen takovou bezpečnost, jakou si může dovolit. Také se nám změnila služba z proaktivní na reaktivní.

Během těch let bylo mnoho témat, při nichž jsem konstatoval, že náš stát je těžkopádný a zkostnatělý moloch, který není schopen stačit dnešní době.

Bylo pár dobrých chvil (třeba fasování střeliva HS) i pár horších. To vše mě dovedlo až sem. 

K využití civilního prostředí ve prospěch členů UBS. Naše složky IZS a celkově BS jsou jedny z nejlepších na světě. Aby tomu tak mohlo být i nadále, je třeba se o tyto složky starat. 

Individuální smlouvy mají hodně výluk a právě ozbrojené složky jsou v nich diskriminované! Přidejte se do téhle skupinové smlouvy už jen proto, aby se ostatní pojišťovny musely chytit za nos a začít dělat smlouvy pro vás!

Pozor na veškeré akce typu 15, 20 či 33% slevy. Přemýšlejte a dělejte (a plaťte) jen to, co má smysl!