Obmyšlená osoba

Obmyšlenou osobu lze určit / změnit kdykoliv během života

Obmyšlená osoba obdrží sjednanou částku v řádu dní a bez dědického řízení

Výplata pojistného se nedaní

Pokud budete podepsaný formulář posílat poštou, musí být podpis ověřený na czech pointu (na poště)