Pravidla soutěže

Na nůž vzniká nárok každému stému zapsanému ( přihláška, která dojde jako 100., 200., 300., ...). Výherce bude kontaktován z mé strany.

Podmínkou nároku je fotka nožem se znakem organizace, kde jsi zařazen. Toto akce platí do 31.12.2021.

Když v této době dosáhneme rozložení rizika mezi 15% členů Unie BS, budou předsedou vylosováni další tři, kteří nože obdrží. Ti, kdo již nože získali za přihlášku, budou z losování vyřazeni, aby se zvýšili šance ostatních.