Slovníček

Slovníček

Pojistná částka

Smluvená částka, ze které se vypočítá pojistné plnění.

Přepojištění

Pojistná částka je nad reálnou hodnotou - to je ta "lepší" varianta. Člověk sice reálně platí víc, než by musel, ale pojištění pokryje škodu. Jenže všeho moc škodí...

Škodové pojištění

Toto pojištění má hradit reálně způsobenou škodu. Typicky třeba pojištění domu, nebo havarijní pojištění.

Obnosové pojištění

Pokud nastane pojistná událost popsaná v pojistných podmínkách, bude oprávněné osobě vyplacen smluvený obnos.