Smrt

Z důvodu úrazu, nemoci či stáří

Kryje i sebevraždu po 1. roce trvání pojištění (rok od vstupu konkrétní osoby)

Doporučuji určit obmyšlenou osobu