Srovnání

Skupiny 1 a 2

Máme dvě skupiny.

Obecně je v každé z nich:

150 000 Kč smrt z jakékoliv příčiny

1 000 000 Kč smrt úrazem

500 000 Kč závažná onemocnění

2 000 000 Kč trvalé následky úrazu

200 000 Kč chirurgický zákrok z důvodu úrazu

1 000 Kč hospitalizace z důvodu úrazu


Rozdíly:

· Skupina 1:

o 200 000 Kč chirurgický zákrok z důvodu nemoci

o 500 Kč hospitalizace z důvodu nemoci

o Cena 1 150Kč

· Skupina 2:

o 150 000 Kč chirurgický zákrok z důvodu nemoci

o Cena 1 000Kč