Trvalé následky úrazu s progresí 500%

  • Trvalým následkem úrazu se rozumí následek úrazu přetrvávající nejméně jeden rok od úrazu. Příkladně snížená hybnost kloubu, jizvy, ztráta části těla, ....
  • Rozděleno na dominantní a nedominatní strany těla
  • Čím je úraz těžší, tím vyšší procento progrese (Vyplatíme vyšší částku)
  • V této smlouvě je maximální vyplacená částka 10 milionů (plus platby z dalších připojištění)