Závažná onemocnění

Seznam závažných onemocnění, diagnóz a lékařských zákroků obsahuje následující položky:

a)Akutní infarkt myokardu

b)Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice)

c)Zhoubné novotvary(nádory)

d)Konečná (terminální) fáze selhání ledvin

e)Transplantace životně důležitého orgánu

f)Bypass srdečních (věnčitých)tepen

g)Slepota

h)Hluchota

i)Nezhoubný nádor mozku

j)Onemocnění HIV získané při transfúzi krve

k)Onemocnění HIV získané při výkonu povolání

l)Onemocnění HIV získané při fyzickém napadení nebo při poskytování laické první pomoci při dopravní nehodě

m)Závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte

n)Roztroušená skleróza

o)Kóma

p)Pokročilá demence

q)Alzheimerova choroba

r)Operace aorty

s)Bakteriální meningitida

t)Operace srdeční chlopně

u)Spinální svalová atrofie

v)Progresivní bulbární obrna

w)Amyotrofická a primární laterální skleróza

x)Paralýza

y)Parkinsonova choroba

z)Chronické selhání plic

aa)Crohnova nemoc

bb) Primární (idiopatická a familirání) plicní hypertenze

cc) Encefalitida

dd) Poliomyelitida (mozková obrna)

ee) Aplastická anémie

ff) Tetanus ..